Politica de livrare

Termenul minim de livrare a unei comenzi este de 24 de ore din momentul confirmării Comenzii.

Termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.

Comenzile efectuate pe mirceadinescu.ro se livrează doar pe teritoriul României!

mirceadinescu.ro nu livrează comenzi în străinătate!

Livrarea se va face prin Curier.  Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 24 de ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

Din cauza timpului scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), PORT CETATE SRL va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar PORT CETATE SRL va livra produsele conform Comenziimodificate.

Condiții de livrare

La solicitarea Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârstă mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.
În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în momentul livrării, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar de livrare va putea fi modificat doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către mirceadinescu.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și factura/bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț).

De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.